บทความ

สายไฟเบอร์ออฟติก

สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) หรือ ใยแก้ว นำแสง ใยแก้วนำแสง หรือ สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) มีความยืดหยุ่น โปร่งใส เส้นใย ทำโดย การขึ้นรูปแก้ว (silica) หรือพลาสติกถึงเส้นผ่านศูนย์กลางหนากว่าเส้นผมของมนุษย์ ใยแก้วนำแสงมักใช้เป็นเครื่องมือในการส่งแสงระหว่างปลายทั้งสองของเส้นใย และพบการใช้งานที่กว้าง การสื่อสารด้วย สายไฟเบอร์ออปติก ที่อนุญาตการส่งในระยะทางไกลและสูงกว่า แบนด์วิดธ์ (อัตราข้อมูล) กว่าสายไฟฟ้า ใช้เส้นใยแทนโลหะสาย เพราะสัญญาณเดินทางไปด้วยน้อย การสูญเสีย นอกจากนี้เส้นใยมีตัวคุ้มกันสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า,…

Scroll to top